Samtalsterapi och coachning i Hässleholm, Kristianstad och Älmhult med omnejd

Samtalsterapi & coachning

Varmt välkommen till mig på Karins Hälsoforum. Jag finns till för dig, som känner att du behöver prata med någon. Samtalen utgår från dig som individ och din personliga situation.

Erfarenhet

Jag har mitt eget liv som motivation och inspiration, då jag har vänt motgångar till framgång. Jag har flera års erfarenhet av samtal och stöd inom kriminalvård, kvinnojour och behandlingshem.

Du är viktigast

Hos mig får du alltid ett personligt bemötande, där du och din hälsa är i fokus.  Varje samtal är unikt, då det utgår från dig som individ.

Samtalsterapi

Varmt välkommen till mig och Karins Hälsoforum, som är till för alla som behöver coachning eller samtalsterapi i Kristianstad, Älmhult eller Hässleholm. Här erbjuds du terapi för att kunna må bra inifrån och ut. Mitt koncept är holistiskt, vilket innebär att jag ser till hela människan och inte bara till symtomen. I mitt unika koncept erbjuds du hjälp med att lösa upp mentala, emotionella och fysiska blockeringar i ditt sinne. Vi finner grundorsaken bakom smärtan, tröttheten och andra tillstånd, som gör att du inte kan leva ut din fulla potential. Jag behandlar grundorsaken till din ohälsa. Jag är utbildad samtalsterapeut, personlig livscoach och massageterapeut.

Vid en del tillfällen i livet händer saker som kan vara svåra att hantera eller bearbeta på egen hand. Det finns oändligt många anledningar, stora som små, att gå i samtal och få handledning och stöd. Det kan också vara så att du bara behöver bryta dina vanemässiga tankemönster och hitta nya möjligheter i livet.

Terapi hjälper dig även finna lycka och ärlighet i din kommunikation med andra då du får en större förståelse för dig själv och ett större självförtroende för att visa vem du är och vad du vill – den sanna versionen av dig själv.

Du kan vända dig till mig om du känner dig nedstämd och ängslig eller har utmattningssyndrom/symtom. Kanske har du förlorat någon som stått dig nära och går igenom en kris. Eller så är du är medberoende, har barn eller föräldrar som missbrukar, våld i nära relation, skilsmässa, mobbing/utanförskap m.m. Eller så kanske du har stött på ett vägskäl i livet utan att veta hur du ska hantera det och gå vidare. Oavsett problem finns jag nära till hands för att hjälpa dig se möjligheterna i problemen och ge dig verktyg och strategier för att bearbeta och hantera din livssituation. Varje samtal är individanpassat och utgår din din personliga situation. Genom samtalen arbetar vi tillsammans för att inspirerar och motivera dig att se till att känna harmoni och se till helheten.

Terapi är samtal. Första gången du går i terapi kan det kännas obekvämt och ovant eftersom du inte vet vad som kommer att hända. Hos mig kan du känna sig trygg i en lugn och harmonisk miljö där samtalen flyter i en takt som du känner dig bekväm med. Jag har lång erfarenhet av samtal och stöd, både i grupp och enskilt. Att ta steget ut och börja gå i terapi är att ta ansvar för sitt eget liv. Jag arbetar utifrån olika individanpassade metoder och därför påbörjas det första mötet med att fastställa vad det är just du behöver hjälp och stöd med. Vilken hjälp du behöver för att kunna ta medvetna val i livet som hjälper dig till bättre livskvalitet genom förändringar och förbättringar av din nuvarande livssituation. Det är genom frihet, medvetna val och handlingar som du kan forma din tillvaro till det som är bäst för dig.

Jag, Karin Ovesson, grundare till Karins Hälsoforum, har livet som inspiration och motivation. Min kunskapstörst och nyfikenhet har tagit mig vidare i livet. Jag älskar möten med människor och ser det unika i varje människa. Jag tror på tankens kraft och på kroppens självläkande förmåga. Jag ser det som en stor förmån att få jobba med hela kroppen, med både kropp och sinne. Under många år har jag samlat på mig kunskap och erfarenheter i livet. Upplevelser som har gett insikter och en större förmåga att förstå mig själv och andra människor, en större acceptans och förlåtelse om livet.

Jag är beteendevetare. På Högskolan har jag studerat, psykologi, sociologi, socialpsykologi, kriminologi, missbruk och nätverk, gruppdynamik, ledarskap och förenat det till en mångfald i kunskap. Genom mitt arbete inom Kriminalvården, där jag fick en gedigen utbildning och erfarenhet inom olika samtalsmetoder bl.a. MI och KBT, som i mitt arbete, vilar på social inlärningsteori. Livet har även fört med sig erfarenhet av att jobba med utsatta kvinnor på kvinnojour.

 

Parsamtal

Vad är det som ni skulle vilja få ut av er relation? Hos mig så kan ni som kanske har tappat bort varandra under livets olika skeenden, som vill återfinna glädjen och kontakten med varandra och som vill behålla en levande och öppen relation och kommunikation få hjälp med. Påbörja en resa mot självkännedom genom reflektioner och samtal och se över vad som är positivt och vad som är negativt med er relation. Hur vill ni att er framtid ska se ut?

Längtar du efter att vara i en relation som bygger på kärlek, respekt och omsorg? Att få kunna bli lyssnad på, att känna tillit och trygghet och samtidigt uppleva att det finns en vilja att växa och utvecklas tillsammans. Att ha en relation där var och en tar sitt ansvar och bidrar till den förändring som behövs för att kunna återskapa närhet. Varför hamnar vi i kamp, konflikter och svårigheter?

Upplever ni att ni har problem i er kommunikation och vill få hjälp med att hitta tillbaka till glädjen och kontakten som ni har haft till varandra? Vill en av er skiljas eller båda? Alla vi människor bär på en historia skapade av tidigare upplevelser och erfarenheter. Vi skapar olika mönster och strategier för att hantera livet så bra vi kan. Det är i våra nära relationer som våra mönster och strategier ofta krockar med varandra och blir synliga. Vilket kan upplevas som hinder för närhet och kontakt. Ökad medvetenhet och kunskap medför att vi förstår varandra bättre. I en nära relation behövs två grundläggande livsbehov balanseras. Å ena sidan finns behovet av närhet och tillit till en annan person. Å andra sidan självständigheten och tryggheten inom sig själv.

Familjeterapi/samtal

Jag erbjuder familjeterapi för dig i Kristianstad, Älmhult och Hässleholm för att förstår det psykologiska spelet i familjer. Vi får oss en roll tilldelad som barn. Ser vi våra barn för dem de är eller sätter vi en egenskap på dem för att vi utgår från oss själva. Frågar du ditt barn, vad menar du? Eller du tar för givet att du vet för att du utgår från dig själv? Under barndomen skapar vi oss en omedveten livsplan för att anpassa oss till de olika familjemedlemmarna och till livet. För att passa in i familjen, systemet, så förvränger vi som barn tankar, känslor och beteenden så att de passar in. Och detta blir även självförstärkande så att vi blir ju även bemötta som vi ”presenterar” oss. Vi kan anpassa bort hela vår naturliga personlighet och behov för att passa in i det psykologiska spelet, dvs det sättet som vi samspelar med andra det som vi har lärt in under barndomen. Det upprepar vi med olika människor under livet. Tills vi någon dag får nog och känner en gnagande känsla på insidan av att något inte stämmer. Vissa fortsätter livet ut att vara någon som skapades av familjen, inte den som man egentligen är.
Barn gör inte som vi säger utan som vi gör. Psykisk ohälsa ökar allt mera hos våra barn och ungdomar. Stress är en stor del av detta. Och vem står för stressen? Den ökade stressen ger våra barn och ungdomar sömnproblem, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, det är bara några symtom på den ökade stressen. Hur mår vi själva som föräldrar, som vuxna? Det präglar våra barn, det psykologiska spelet i familjen de olika rollerna påverkar oss resten av livet. Så egentligen är det vi vuxna som först behöver familjeterapi för hjälp och stöd för att förstå oss själva innan vi skickar våra barn och ungdomar till BUP eller annan hjälp. Starka föräldrar ger starka trygga och modiga barn som kan stå upp för sig själva och det behövs verkligen i detta samhället som vi lever i.

 

Kontakta mig redan i dag

Låter det här som någonting som skulle passa dig, tveka då inte att kontakta mig redan i dag. Jag erbjuder nu även samtal, vägledning, samt coachning via Skype. Hör gärna av dig till mig, så berättar jag mer. Alla mina samtal kan genomföras på engelska.

Med vänliga hälsningar, Karins Hälsoforum. Låt mig hjälpa dig i behov av coachning eller samtalsterapi i Älmhult, Hässleholm eller Kristianstad.